Proces prodeje nemovitosti

K úspěšnému vyhledání nemovitosti je třeba znát:

Dispozice

Při koupi domu - samostatný, řadový, počet podlaží

Balkon, terasa, garáž, výhled, přibližná velikost pozemku/zahrady

Lokalita
Zde je důležité okolí domu, kde budete bydlet

Stav nemovitosti
Chci nemovitost před rekonstrukcí nebo po rekonstrukci?

Platby spojené s užíváním nemovitosti – služby: fond oprav, druh vytápění, výtah, úklid, osvětlení spol. prostor atd., zúčtovatelné energie.

Rozpočet
Jakou finanční částku jsem ochoten investovat. Budu čerpat hypoteční úvěr nebo mám hotovost? Pokud máte část financí v hotovosti a část budete čerpat formou hypotéčního úvěru, jsme schopni vám zajistit schůzku s naším hypotečním poradcem.

Co zahrnuje provize a kdo ji platí: inzerci, právní servis, kolky, úschovu kupní částky, veškeré ostatní poplatky spojené s prodejem (např. ověřování podpisů). Provize je většinou součástí kupní ceny a hradí ji prodávající. Pokud je provize oddělena od ceny kupní, je o tom kupující informován.

Vybral jsem si nemovitost a chci ji koupit, jaký je další postup:
Jak a kdy zaplatit:
V případě, že si vyberete nemovitost z nabídky realitní kanceláře, dalším krokem je složení zálohy/rezervačního poplatku. Výše částky vámi složené zálohy závisí na hodnotě kupované nemovitosti a většinou je ve výši provize.
Záloha slouží k tomu, abychom vaši poptávku mohli považovat za závaznou. Nemovitost tedy přestaneme nabízet jiným možným kupcům a začneme připravovat kupní smlouvu.

Nabytí vlastnictví není spojeno s podpisem kupní smlouvy, ale vzniká až na základě zápisu práv tzv. vkladem do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí má ze zákona na tento úkon lhůtu 30 dnů, ale v Praze, vzhledem k velkému objemu žádostí, může zápis trvat i déle než jeden měsíc. Zaplatit kupní cenu v okamžiku podpisu kupní smlouvy, a pak se dlouhou dobu obávat, zda k vyřízení vkladu do katastru nemovitostí skutečně dojde, není opravdu ideálním řešením.

Proto je potřeba zvolit třetí nezávislou osobu (realitní kancelář, notář, advokát). Ta zajistí úschovu peněz po dobu, než budou splněny podmínky kupní smlouvy (zápisu práv nového majitele). Splňuje zákonné předpoklady pro zrealizování platby finanční částky (kupní ceny) v případě splnění všech dohod smluvních stran. Nebo naopak bude oprávněna finanční částku zadržet do doby urovnání případných nedostatků či vrátit finanční částku kupujícímu, pokud nebude možno obchod zrealizovat.

Řešení realizace kupní ceny (úschovy fin.částky) je jakousi pojistkou zdárného ukončení obchodu pro obě smluvní strany.

Kupující dočasně složí peníze u třetí osoby na speciální účet a ve prospěch prodávajícího je uvolní až tehdy, kdy je v katastru zapsán jako nový majitel nemovitosti. Ke svěřeným penězům má na základě smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím přístup pouze oprávněná třetí osoba a nemůže se stát, že by např. kupující bez vědomí prodávajícího peníze z úschovy vyzvedl.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat náš prodejní tým na:
prodeje@monareality.cz